Energitak & gröna tak

Framtidens tak

Hur kommer framtidens tak att se ut? Det går att renovera taket och bygga ett snyggt tak som betalar av sig. Vi får många frågor om nya, moderna och miljövänliga taklösningar från våra kunder. Redan idag finns ju många nya tekniker att ta ställning till när man står i begrepp att renovera taket eller rentav bygga ett nytt hus.

”Många av framtidens lösningar medför ett välutvecklat miljötänk som samtidigt kan bidra med ekonomiska vinster”Här finns många parametrar att beakta, och för en vanlig husägare är det ofta ekonomin och estetiken som styr valet, medan miljötänket kanske kommer i andra hand. Tur då att många av framtidens lösningar medför ett välutvecklat miljötänk som samtidigt kan bidra med ekonomiska vinster. Exempel på detta är till exempel solcellstak som ger ett överskott på el, och energitak som omvandlar blåst och regn till varmvatten.

Omvandla solenergi till el

Solceller
Solceller har funnits länge och utvecklingen går ständigt framåt. Nere i Europa och länderna runt ekvatorn har solceller använts på tak i decennier och de är numera vanliga även på våra breddgrader. Mycket har sagts om solceller; att de är fula, att de kostar mer miljömässigt än de smakar och så vidare. Sant är att för den enskilda husägaren kan de bli en bra affär som hjälper till att hålla energikostnaderna nere och inte belastar utan snarare berikar det allmänna elnätet. På pappret är det naturligtvis en genial idé att omvandla solstrålar till energi bara genom att sätta upp solceller på taket, men de är också tekniskt avancerade produkter som tar mycket energi i anspråk när de tillverkas. Mer om detta senare. Solceller på taket monteras i huvudsak på två olika sätt, det ena är solceller integrerade i takpannorna. Det innebär att de ligger monterade i linje med takpannorna och att de inte sticker inte ut på samma sätt som de som monteras på det gamla hederliga montagesättet, dvs monterat i konsoler ovanför takpannorna eller takplåten eller vad nu man har på taket. De i taket integrerade cellerna alstrar inte lika mycket energi i direkt solljus, men de är i gengäld effektivare när det är molnigt och disigt, något som kan göra dem populära i städer med dålig luft, som i exempelvis Kina.

Absorberar värme ur luften

Energitak
På ett energitak ligger slangar fyllda med en kollektorvätska, på samma sätt som när man utvinner jordvärme ur marken. Kollektorvätskan tar tillvara på värmen i luft, blåst och regn och använder den till att värma upp husets vattensystem. Det fiffiga med ett energitak är att det är minst lika effektivt när det blåser och regnar som när det är soligt. I kombination med solceller är energitak verkligen en lösning för framtiden.

framtiden i framför allt storstäderna

Gröna tak
Ett grönt tak, som täckts med gräs och fetbladsväxter, är det enda av de taklösningar för framtiden som verkligen är helt miljöneutralt att tillverka. Gröna tak kan bli en lösning för att behålla den ekologiska balansen i städer världen över. Redan finns lagar i flera städer, bland annat Toronto och Basel, om att alla nybyggda hus ska ha ett grönt tak. Gröna tak suger upp över hälften av regnvattnet och avlastar således dagvattenledningar och avloppssystem. De alstrar också syre och suger upp koldioxid. I städer där grönområden byggs bort till förmån för stadsbebyggelse kan gröna tak vara lösningen för att behålla en god boendemiljö.

Ogenomtänkt solcellsvurmande

Risker
Hållbarhet och miljötänk är alltså honnörsord i den moderna forskningen kring tak och takmaterial, och det är också med dessa termer som framtidens tak marknadsförs. Det är dock viktigt att ibland ha ett kritiskt förhållningssätt när man väljer sitt tak. Alla solcellslösningar är till exempel inte per automatik bra. Inte sällan sker tillverkningen av solceller på ett sätt som är direkt dåligt för miljön, till exempel i fabriker i områden där fossila bränslen utgör den största energikällan. Transporten av solceller är en annan faktor som slukar mängder av energi. Husägare väljer som sagt ofta produkter utefter plånbokens storlek, och det finns många billiga solceller på marknaden som tillverkats och transporterats med tveksamma metoder. Risken finns att de tjusiga solcellerna på taket redan kostat miljön mer än de kommer att spara in under hela sin livstid. Detta är förstås inte ett problem för den enskilda husägaren utan för miljön i stort. Det är därför viktigt att säkerställa att de produkter som används i framtidens tak och som säljs till konsumenterna miljöklassas ordentligt både gällande energiutvinning och vad de kostar miljömässigt när de tillverkas och transporteras. Produkter som tillverkats på ett miljövidrigt sätt ska inte säljas någonstans i världen.

Kostnadsfria offerter

Takläggare med höga ambitioner.
Välkommen till din takläggare i Karlstad, vi på Tingvalla Byggtjänst renoverar, levererar och lägger tåliga tak för det nordiska klimatet. Vi arbetar endast med material som håller bästa kvalitet. Våra hantverkare har många års erfarenhet av branschen och kommer med goda rekommendationer från nöjda kunder i hela Värmland. Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri offert!